School Leaving Certificates issued

Admission No. Name of Student Transfer Certificate Pdf
1466 Bopendra Pratap Singh
1312 Abhilash Karpeti
1606 Sushil Dodiyar
1607 Karan Dodiyar
1542 Kewal Puri
1625 Ajay Puri
1653 Raj Kumar Nayak
1639 Dimchuraing Bauriam
1641 Kwrwng Jamatia
1666 Waidom Koch
1667 Angeljyoti Hojong
1668 Goutam Hojong
1669 Tsering Angchuk
1670 Ngashepom Johnson Singh
1354 Pankaj
1504 Prasanta Brahma
1260 Krishna Suman Roy
1261 Ajeet Mahto
1263 Idichi Melor
1265 Prakash Gole Tamang
1279 Chand Lal Marandi
1280 Raja Prasad
1283 Gaurav Parmar
1291 Vishal Bhagat
1298 Gurudev Mahto
1301 Rituraj Sahgal
1302 Ayush Kumar
1304 Vijay Korah
1349 Sidharth Kumar
1455 Kartikey Singh
1456 Rahul Kumar
1618 Parikh Kumar
1270 Sachin Kumar
1282 Saurabh Kumar

Home            Affiliation            Infrastructure         Contact Us